Guangzhou jiafeng (Hao Yang) professional audio equipment factory
 
 
  Address: guangzhou Cha increased 18 Sherwood garden mansion 513 room
                        Guangzhou tai oaths
  
  Zip code: 510165     
 
  Service hotline: 020-8178 8948 8522 8745 0215 8178
 
  Fax: 020-8178 8522
 
  Website: http://www.hyaudio.com
 
  E-mail: 163. @. Audio hy com
 
  QQ: 8583 25397
 
  Complaints telephone: 15361788788